top of page

کتابهای دوران روشنگری

 

 

شجاع الدین شفا

ایران در چهارراه سرنوشت
 
این نامه ای است سرگشاده از جانب تاریخ و فرهنگ ایران جاودان، به نوجوانان ایران امروز و مردان و زنان ایران فردا، به همه آنهائیکه هنوز فرزندان ایرانند، اما در خطر آنند که تنها بصورت افراد بی هویتی از «امت جمهوریة العجمیه» درآیند....به زادگان فرهنگ پارسی که امروز میراث کهن خویش را از آثار فردوسی و سعدی میجویند، اما شاید که فردا ناگزیر گردند آنرا از روی احادیث ابورب الوضوء و ابن شلعلع بیاموزند. به آن نسلی که خود را برای آغاز هزاره سوم آماده میکردِ، اما اکنون براه بازگشت به هزاره اول رانده شده است.
متن این کتاب را میتوانید در متن کتاب زیر "در پیکار اهریمن" بخوانید.
 
در پیکار اهریمن
 
این مجموعه به منظور ادای یک احترام عمیق ملی به فرهنگ ایرانی تدوین شده است، و انتشار آن درود صمیمانه ای است به این فرهنگ دیرپای سرفراز و تسلیم ناپذیر، که سه هزار سال است در نشیب و فرازهای یک تاریخ پر کشمکش، نیرومندترین عامل بقا و ضامن استمرار هویت ایرانی ما بوده و هست.
 
 
 

با کلیک بروی جلد کتاب میتوانید محتوای آنرا مشاهده کنید

 
 
توضیح المسائل

هزار و صد سال پس از بنیانگذاری مکتب «دکانداران دین» در جهان تشیع، این اولین کتابی است که بصورتی وسیع و مستند بمنظور بررسی مبانی تاریخی و فکری و مذهبی این مکتب منتشر میشود.

 

 

 

 

 

با کلیک بروی جلد کتاب میتوانید محتوای آنرا مشاهده کنید

 

 

جنایت و مکافات

 

این کتاب در چهار جلد و مجموعا بیش از 2500 صفحه بچاپ رسید:

جلد اول   دیروز، حماسه ای نا تمام.

جلد دوم   امروز، وحشت بزرگ.

جلد سوم   فردا، برای آنکه سپیده بدمد.

جلد چهارم به آنهائیکه باید ایران امروز را آزاد کنند، و آنهایی که باید ایران فردا را بسازند.

       با کلیک بروی جلد کتاب میتوانید محتوای آنرا مشاهده کنید

 

تولدی دیگر

ایران كهن ما برای بازیابی اصالت تاریخی خود باید نخست اصالت فرهنگی خویش را بازیابد و چنین بازیابی مستلزم یك خانه‌ تكانی فكری در مقیاسی هزاره‌ای است. آنچه امروز واقعاً مورد نیاز ملت ماست، یک جراحی پلاستیک نیست، تولدی دیگر است. انتشار کتاب حاضر تلاش کوچکی است که در راه این خانه تکانی بزرگ انجام میگیرد. (آخرین نسخه تصحیح شده 2016).

با کلیک بروی جلد کتاب میتوانید محتوای آنرا مشاهده کنید

 

پس از هزار و چهارصد سال (جلد اول)

 

آنچه هر ایرانی هزاره سوم میباید درباره واقیت های چهارده قرن تاریخ اسلامی کشورش بداند.

در هزارو چهارصدمین سالگرد نبردی که شمشیرکشان عرب آنرا فتح الفتوح نامیدند و بر نیمی از تاریخ 2800 ساله ایران ما، و پر شکوهترین نیمه آن، نقطه پایان نهاد، شاید اصولی ترین پرسش کتابی که درست در چنین سالگردی منتشر میشود، میبایست این باشد که ترازنامه 1400 ساله دیگر همین تاریخ چیست و چرا بجای برخورداری از آن «مساوات و عدالت اسلامی و رستگاری این جهانی و آن جهانی» که ظاهراً شمشیر کشان قادسیه  و جلولا وعده آنرا داده بودند،پس از چهارده قرن حکومت بیوقفه وارثانشان، ایر قدرت سیاسی و فرهنگی دیروزی جهان به روز یک کشور جهان سومی عقب افتاده و ورشکسته دنیای امروز افتاده است؟

 

با کلیک بروی جلد کتاب میتوانید محتوای آنرا مشاهده کنید

پس از هزار و چهارصد سال (جلد دوم)

 

آنچه هر ایرانی هزاره سوم میباید درباره واقیت های چهارده قرن تاریخ اسلامی کشورش بداند.

در هزارو چهارصدمین سالگرد نبردی که شمشیرکشان عرب آنرا فتح الفتوح نامیدند و بر نیمی از تاریخ 2800 ساله ایران ما، و پر شکوهترین نیمه آن، نقطه پایان نهاد، شاید اصولی ترین پرسش کتابی که درست در چنین سالگردی منتشر میشود، میبایست این باشد که ترازنامه 1400 ساله دیگر همین تاریخ چیست و چرا بجای برخورداری از آن «مساوات و عدالت اسلامی و رستگاری این جهانی و آن جهانی» که ظاهراً شمشیر کشان قادسیه  و جلولا وعده آنرا داده بودند،پس از چهارده قرن حکومت بیوقفه وارثانشان، ایر قدرت سیاسی و فرهنگی دیروزی جهان به روز یک کشور جهان سومی عقب افتاده و ورشکسته دنیای امروز افتاده است؟

 

با کلیک بروی جلد کتاب میتوانید محتوای آنرا مشاهده کنید

 

 

ایران و اسپانیا

 

نقش فرهنگي ايران در تمدن و فرهنگ جهان غرب از طريق اسپانياي مسلمان.
يك تاريخ نگاشته شده، مستقيماً به ايران و اسپانيا جاي پاي 2500 ساله فرهنگ ايران، در اسپانياي باستاني، اسپانياي مسلمان، اسپانياي نو.

اصل کتاب به زبان اسپانيايي تهیه شده و توسط دانشگاه «هوالوا» انتشار یافته:

(De Persia a la España Musulmana. La Historia Recuperada). Universidad Huelva

ترجمه فارسي اين كتاب توسط شادروان دكتر مهدي سمسار انجام گرفته است.


 

با کلیک بروی جلد کتاب میتوانید محتوای آنرا مشاهده کنید

 

سی گفتار

 

كتاب حاضر چكيده اي از همه كتابها و مقالاتي است كه در بيست و چهار ساله گذشته به امضاي من در خارج از كشور به چاپ رسيده اند، و طبعاً همه آنها به ارزيابي مسائل كنوني ملت ما، به ويژه در زمينه مذهبي مربوط ميشوند كه در طول چهارده قرن تاريخ اسلامي ايران همواره عامل اصلي دگرگوني ها در كشور ما بوده است.

فاجعه امروز ايران، به همراه انبوه نابسامانيهايي كه براي ملت ما ببار آورده، اين امتياز را نيز داشته است كه براي نخستين بار در درازاي 1400 سال مافياي عمامه داري را كه مسئول اصلي بخش اعظم اين نابساماني ها است در ميدان مسئوليت مستقيماً روياروي ملت ايران قرار داده است، و مفهوم اين رويارويي اين است كه اين بار خود اين مافيا، با در دست گرفتن همه اهرمهاي قدرت، جوابگوي جنايت ها و خيانت ها و فسادها و ويرانگريهايي است كه توسط او انجام گرفته است و ميگيرد.

 

                    

 

حقوق بشر، قانون بیضه

و بمب اتمی

 

کتاب حاضر حاصل تلاش روشتگرانه ای است از نوع آنچه من در بیست و هفت سال گذشته بر عهده داشته ام.

 

اگر امروز دست بدین تلاش تازه میزنم، برای اینست که فکر میکنم از این بابت تعهدی دارم که نمیباید از قبول آن و از تقبل مسئولیتهایی که که از این تعهد ناشی میشود شانه خالی کنم.

 

 

                با کلیک بروی جلد کتاب میتوانید محتوای آنرا مشاهده کنید.

 

معمای ادیان

 

سیری تخقیقی در ادیان توحیدی و در منشاء الهی قرآن

 

کتاب حاضر آخرین اثر استاد شجاع الدین شفا است که تنها چند ساعتی قبل از بدرود همیشگی این بزرگ مرد فرهنگ ایران، به نحوی که چاپ شده، به پایان رسیده است.

 

 

 با کلیک بروی جلد کتاب میتوانید محتوای آنرا مشاهده کنید                      

 

 

پنج نقد

بر کتاب

تولدی دیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 با کلیک بروی جلد کتاب میتوانید محتوای آنرا مشاهده کنید                      

 

فروغ هایی در تاریکی

برگزیده ای از مجموعه آثار

 

 

 

 

 

 

 

 

 با کلیک بروی جلد کتاب میتوانید محتوای آنرا مشاهده کنید                      

 

bottom of page